TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Khảo thí

Center for Education Testing

ttkt@tdu.edu.vn

Thông tin liên hệ Trung tâm Khảo thí

TRUNG TÂM KHẢO THÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 

Địa chỉ: Lầu 1 - Dãy F - Trường Đại học Tây Đô

Điện thoại: 02922 473 666

Website: www.tdu.edu.vn

Email: ttkt@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông