TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Khảo thí

Center for Education Testing

ttkt@tdu.edu.vn

kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 1 năm học 2022 - 2023 các lớp Khóa 14, 15

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông