TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Khảo thí

Center for Education Testing

ttkt@tdu.edu.vn

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đợt 1 - Các khóa 14, 15 - Bắt đầu từ ngày 18/10/2023

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông