TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Khảo thí

Center for Education Testing

ttkt@tdu.edu.vn

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 các lớp Đại học Khóa 15 - 16 - 17 - 18

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông