Liên hệ

Trung tâm Khảo Thí - Tầng 2 - Nhà học F
Địa chỉ:
Số 68 Đường Trần Chiên, P. Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
02922 473 666
http://ttkt.tdu.edu.vn

Các liên kết