CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM KHẢO THÍ

        1. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Khảo thí có chức năng, nhiệm vụ thiết kế, xây dựng, phát triển các bộ công cụ khảo thí, các ngân hàng câu hỏi thi và phối hợp tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực (ĐGNL) người học hoặc ứng viên phục vụ công tác tuyển chọn, tuyển sinh và đánh giá kết quả đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường. Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a. Công tác xây dựng và phát triển Ngân hàng câu hỏi thi

Trung tâm Khảo thí phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển ngân hàng câu hỏi thi cho các kỳ thi kết thúc học phần, tuyển sinh, kỳ thi đánh giá năng lực của trường.

b Công tác đề thi

Đối với các môn thi kết thúc học phần

- Nhận đề thi và đáp án của giảng viên giảng dạy các học phần có tổ chức thi (đề thi và đáp án đã được Khoa/bộ môn duyệt).

- Bảo mật đề thi.

- Chịu trách nhiệm chọn đề thi từ ngân hàng đề thi cho các môn thi chung.

- In, sao đề thi theo lịch thi.

- Bàn giao đề thi cho cán bộ coi thi theo từng ca thi.

Đối với các kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, liên thông, văn bằng hai; các kỳ kiểm tra chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ Tiếng Anh

Tham gia Ban đề thi thực hiện khâu in, sao đề thi đúng theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

c. Công tác quản lý bài thi

- Nhận bài thi (có niêm phong) từ cán bộ coi thi sau mỗi ca thi, lưu trữ bài thi một cách khoa học.

- Nhận bàn giao các bài thi tuyển sinh thạc sĩ, liên thông, văn bằng hai và lưu trữ đúng theo quy định.

d. Công tác chấm thi

- Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chấm thi.

- Tiến hành đánh mã phách, cắt phách bài thi.

- Lên kế hoạch chấm thi gửi đến các giảng viên tham gia giảng dạy sau khi cắt phách bài thi.

- Nhắc nhở giảng viên chấm bài theo lịch.

- Bàn giao bài thi cho giảng viên chấm và nhận bàn giao các bài thi giảng viên chấm xong (có biên bản bàn giao).

e. Công tác điểm thi

- Nhận bảng điểm kết thúc học phần từ các khoa, Bộ môn Luật, xử lý và lưu trữ file mềm một cách khoa học.

- Nhận điểm thành phần của các học phần khi giảng viên nộp đề thi và đáp án (có biên bản ký nhận).

- Liên hệ giảng viên lên điểm trên danh sách thi và trên phần mềm quản lý đào tạo sau khi đã ráp phách.

- Nhận các đơn khiếu nại điểm số của sinh viên và giải quyết theo quy trình.

g. Công tác lưu trữ bài thi

Trung tâm Khảo thí nhận bàn giao bài thi kết thúc học phần từ các khoa chuyên môn; các bài thi tuyển sinh và sắp xếp lưu trữ một cách khoa học

h. Công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ.

Trung tâm Khảo thí tạo chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ cụ thể như sau:

- Lập đề nghị và mua phôi bằng, chứng chỉ đúng quy định, đáp ứng đúng tiến độ kế hoạch in văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên và học viên của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Quy trình quản lý và bàn giao phôi bằng, chứng chỉ chặt chẽ, đúng quy định.