TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Khảo thí

Center for Education Testing

ttkt@tdu.edu.vn

Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Khảo thí - Trường Đại học Tây Đô

Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Khảo thí - Trường Đại học Tây Đô

1. Lịch sử hình thành

Trường Đại học Tây Đô xác định việc thực hiện tốt công tác khảo thí là công tác thường xuyên, quan trọng và góp phần nâng cáo uy tín, chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 28/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô. Tiền thân là Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHTĐ ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô. Đến năm 2013, Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chính thức đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHTĐ ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô.

2. Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Khảo thí có chức năng, nhiệm vụ thiết kế, xây dựng, phát triển các bộ công cụ khảo thí, các ngân hàng câu hỏi thi và phối hợp tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực (ĐGNL) người học hoặc ứng viên phục vụ công tác tuyển chọn, tuyển sinh và đánh giá kết quả đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường; Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông